Hra pre dospelých pod značkou Erotic Kontakt je určená pre osoby staršie ako 18 rokov, ideálne pre pár muža a ženy. Počas hry sú jednotlivým partnerom zadávané úlohy a na ich úspešné splnenie doporučujeme zadovážiť si pred začatím hry jednotlivé pomôcky:

1. žolíkové karty s hodnotami A,2,3...10,J,Q,K

2. 2x pero na písanie

3. 2x papier na písanie

4. niečo dobré na pitie

5. erotická pomôcka = skôr výhoda

6. lubrikačný gel / najlepšie jedlý /

7. 2x šatka

8. kefka na make-up / pierko

9. niečo sladké , napr. med = skôr výhoda

10. čokoláda, prípadne kúsky ovocia = skôr výhoda

11. šľahačka z tuby

12. masážny olej = skôr výhoda

13. štipce

14. kocky ľadu = skôr výhoda

15. mentolový cukrík = skôr výhoda

16. balíček kondómov = skôr výhoda

17. fľaška zo skla

 

Pravidlá a postup hry:

Vytvorte si príjemné prostredie a jeden z vás po vzájomnej dohode zamieša karty. Potom každému rozdá po 10 kariet. Prvú kartu vyhodí ten hráč, ktorý nerozdával karty. Môže to byť akákoľvek karta z desiatich rozdaných, snažíte sa však vyhodiť takú kartu, aby ste mali na ruke podľa možnosti dostatočný počet kariet rovnakého znaku alebo nominálnej hodnoty v prípade prebitia karty vaším súperom. Súper sa snaží vyhodenú kartu prebiť kartou s rovnakým znakom, alebo zmeniť postupnosť rovnakých znakov vyhodením karty s rovnakou nominálnou hodnotou. Takto postupne vyhadzujete karty ,ktoré máte na ruke. Prehráva ten hráč , ktorý nemá na ruke kartu, ktorou by mohol nadviazať na postupnosť znaku, alebo ho zmeniť kartou s rovnakou nominálnou hodnotou. Ak takáto situácia nastane za stavu, že vám na ruke zostalo menej ako 5 kariet, môžete využiť možnosť doplnenia ich počtu jednorázovým potiahnutím z balíčku zvyšných kariet do pôvodného stavu 10 kariet na ruke a pokračovať v hre akoby od začiatku. Ak využijete túto možnosť, zvyšný počet chýbajúcich kariet musí doplniť na ruke aj váš súper. Túto možnosť môžete využiť iba raz. V prípade ak vám na ruke zostalo viac ako 5 kariet a nemáte k dispozícii kartu, ktorou by ste prebili súperovu kartu, tak prehrávate  a váš súper získava 1 bod. Partner, ktorého stav bodov bude o 2 viac ako stav jeho súpera má právo voľby zadania úlohy z 1 levelu, ktorú musí súper splniť. Jednotlivé úlohy zadáva víťazný  hráč potiahnutím vrchnej karty z kôpky zvyšných kariet, pričom každá karta má priradenú svoju úlohu a nájdete ju v obrazovej galérii kariet. Súper má právo v odôvodnenom prípade odmietnuť splnenie požadovanej úlohy, ale zároveň týmto pripisuje na konto zadávateľa úlohy 1 bod a hra pokračuje ďalej. Toto právo odmietnuť splnenie požadovanej úlohy môže každý hráč iba raz počas jednotlivých hier. Po splnení požadovanej úlohy sa celkový stav bodov opätovne dostáva na 0 : 0 a hrá sa nová hra od začiatku. Právo hráča zadať svojmu súperovi úlohu z vyššieho levelu  nastane až vtedy, ak sa mu podarí predtým zadať minimálne 5 úloh z nižšieho levelu. Naopak ak zadal svojmu súperovi úlohu z vyššieho levelu, môže nasledujúcu úlohu z nižšieho levelu zadať kedykoľvek a predĺžiť tým celkovú sériu hier. Ak by však chcel naopak po tejto situácii prejsť zase do vyššieho levelu, musí opätovne splniť požiadavku minimálne zadaných piatich úloh. Jednotlivé úlohy sú teda rozčlenené do troch levelov, pričom vyšší level prináša zo sebou viac erotiky a celkovej intímnej akcie partnerov. Tretí  level sa pri kartách J, Q a K zaoberá úlohami týkajúcimi sa čisto len orálnej stimulácie. Ak nastane situácia, že vítazný hráč si z balíčku zvyšných kariet opätovne potiahne rovnakú kartu, ktorá zodpovedá už raz zadanej úlohe, musí potiahnuť po nej nasledujúcu kartu, ktorá bude zadávať novú, ešte predtým nezadanú úlohu. Hra by mala končiť vášnivým milovaním oboch hráčov a bude iba na vašom rozhodnutí, po ktorej úlohe sa budete oddávať jeden druhému až do úplného uspokojenia svojich potrieb.

Tip: Ak sa vám bude zdať hra priveľmi komplikovaná alebo zdĺhavá, skúste si zahrať hru, ktorú obaja veľmi dobre poznáte, kde využijete galériu kariet ku ktorým sú pridelené jednotlivé úlohy.

Táto internetová stránka ako ucelené umelecké dielo je chránená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 383/1997 Z. z.

Akékoľvek kopírovanie, rozmnožovanie, reprodukovanie, imitovanie, distribúcia, publikovanie či iné používanie akýchkoľvek informácií, fotografií, obrázkov, animácií a iných grafických prvkov alebo ich častí tejto internetovej stránky v akejkoľvek podobe je možné iba na základe predchádzajúceho výslovného písomného povolenia vlastníka internetovej domény www.erotickontakt.eu.

Prípadné porušenie ustanovení autorského zákona a podmienok používania tejto internetovej stránky je predmetom občianskoprávnej a trestnoprávnej zodpovednosti, trestá sa podľa platných zákonov Slovenskej republiky a jeho porušovatelia budú žalovaní v maximálnom zákonnom rozsahu.