POVEDZ PRAVDU, ALEBO SPLŇ ÚLOHU (zábavná hra pre páry prípadne partie)

Spoločenská hra „Povedz pravdu alebo splň úlohu“ je určená aspoň pre dva páry, ale nie je vylúčené, že vlastnou úpravou pravidiel by si ju nedokázal zahrať aj samostatný pár. Pravidlá hry si môžete upraviť podľa svojich potrieb a možností. Univerzálne pravidlá vám môžeme odporučiť nasledovným spôsobom:

Hra obsahuje 4 x 13 otázok na ktoré musí hráč odpovedať pravdivo a taktiež 4 x 13 úloh, ktoré musí splniť. Vždy by však mala byť možnosť odmietnutia, za predpokladu, že následne hráč strpí trest, ktorí mu určia ostatní hráči. Počet otázok ako aj úloh je teda  52, čo je aj počet žolíkových kariet bez žolíkov, ktoré môžete prípadne použiť ako nejakú výhodu. Ak nemáte k dispozícii žolíkové karty, môžete ich nahradiť čímkoľvek, čo dokážete nejakým spôsobom očíslovať A,2,3,4,5...J,Q,K a symbolom kríž, káro, pika a srdce, (napríklad vrchnáčiky od platových fliaš, ktoré potom vložíte do nejakej nádoby a budete ťahať rukou). Jednotlivé otázky a úlohy nájdete priradené k jednotlivým žolíkovým kartám, ktoré sú usporiadané vo fotogalériách PRAVDA a ÚLOHA podľa jednotlivých symbolov KRÍŽ, KÁRO, PIKA a SRDCE.