Táto stránka pracuje na poskytovanie  kontaktov, informačných článkov, odbornej poradne a zábavy v oblasti erotiky a intímneho života. Niektoré údaje a sekcie v hlavnom menu sú sprístupnené iba registrovaným a overeným členom.

Zároveň chceme touto cestou apelovať na všetkých autorov kvalitných článkov z oblastí zodpovedajúcich obsahu tejto stránky, aby nám neváhali zaslať svoj podnet a v prípade, že bude zodpovedať našej koncepcii, radi ho uverejníme. (s uvedením autora alebo na požiadanie anonymne pod našou hlavičkou).

Zabíjačka - skutočný príbeh 

Do pozornosti dávame obohatenie obsahového bloku nášho externého blogu Príbehy pre dospelých o nový príbeh.