Podmienky a postup pri inzercii na EK

 

  1. Inzerát zasielajte emailom na adresu = inzercia @ erotickontakt.eu = v ktorom uveďte názov inzerátu (meno, lokalitu, prípadne vek) + text inzerátu + kontakt, ktorý má byť uverejnený (email alebo telefónne číslo). Do prílohy môžete vložiť fotografiu, ktorú chcete uverejniť ako profilovú, prípadne max 4 fotografie, ktoré majú byť uverejnené pod heslom, alebo kombináciu obidvoch variant. Profilová fotografia nesmie obsahovať obnažené intímne partie. Ak inzerát nie je v rozpore so všeobecnými podmienkami, bude zverejnený najneskôr do 24 hod. po schválení administrátorom webstránky.

 

  1. Fotografie pod heslom je možné poskytnúť iba aktívnemu „overenému členovi/užívateľovi“. Zvolené heslo je potrebné napísať do textu mailu. To isté platí aj v prípade požiadavky na zmenu hesla počas platnosti inzerátu.

 

  1. Inzerent môže využiť službu na webstránke o zasielanie odpovedí na uverejnený inzerát prostredníctvom diskrétneho formulára s odkazovým linkom, ktorý nahradí uverejnenie kontaktného telefónneho čísla, alebo emailovej adresy inzerenta. Uvedená služba spočíva v tom, že osoba, ktorá odpovedá na konkrétny inzerát, klikne na uvedený link, ktorý ju presmeruje na diskrétny formulár. Vyplnený formulár potom odošle prostredníctvom tlačidla ODOSLAŤ. Následne systém prepošle uvedenú správu z formulára na súkromnú emailovú adresu osoby, ktorá inzerát zadala (inzerenta).

 

  1. Podmienkou na využitie služby „diskrétneho formulára na odpoveď“ je získanie statusu „overeného člena /užívateľa“ webstránky, ktorý je zároveň autorom inzerátu. Ďalšou podmienkou je uverejnenie aktívnej emailovej adresy, ktorá bude zadaná na preposielanie jednotlivých odpovedí na príslušný inzerát.

 

  1. Každý inzerát, ktorý nebude v rozpore so Všeobecnými podmienkami bude uverejnený po dobu 30 kalendárnych dní (resp. 1 mesiaca). Po tejto lehote bude automaticky zmazaný ak nebudete inzerentom TOPOVANÝ, alebo predčasne zmazaný na základe požiadavky inzerenta.

 

  1. O predčasné zmazanie ( v lehote kratšej ako 1 mesiac) musí autor inzerátu požiadať emailom. Prevádzkovateľ webstránky si vyhradzuje právo, aby žiadosť obdržal z rovnakej emailovej adresy, ktorá bola použitá pri požiadavke o zverejnenie inzerátu, aby nedochádzalo k zbytočným omylom v ztotožnení osôb oprávnených na takýto úkon.

 

  1. Služba TOPOVANIA inzerátu na webstránke spočíva v možnosti posunúť uverejnený inzerát na vyššie pozície v zozname jednotlivých inzerátov zoradených podľa dátumu uverejnenia. Posun poradia inzerátu smerom nahor je v perióde 7 dní za každé zaslanie spoplatnenej SMS v tvare „erotica(medzera) 1234“ kde štvorciferné číslo predstavuje číslo z jednotlivého inzerátu. Príklad: ETM1234 – On hľadá ju – BA, pre topovanie tohto inzerátu o 14 dní smerom nahor, pošlete 2-krát SMS v tvare „erotica 1234“ na číslo 6670. Každá SMS je spoplatnená sumou 1,317 Eur bez DPH zo všetkých mobilných sietí v SR. (technicky zabezpečuje A SMS s.r.o., Bratislava).

 

  1. Duplicita inzerátu (obsah textu prípadne rovnaký kontakt) nie je možná počas trvania pôvodného inzerátu, alebo 1 mesiac po dátume predčasného zmazania v lehote kratšej ako 1 mesiac.