Čo je frigidita, ako sa prejavuje a lieči ?

 

Predovšetkým to netreba chápať ako nejakú nadávku, nie je to hanlivé označenie... Je to medicínsky názov funkčnej sexuálnej poruchy, vyskytujúcej sa zväčša u žien, zriedkavejšie aj u mužov. U týchto môže byť frigidita výrazom sexuálnej deviácie, organického poškodenia mozgu, hormonálnej poruchy, následkom kastrácie či chronických intoxikácií (vrátane alkoholu a iných drog).

Syndróm frigidity – pohlavného chladu – zaraďujeme medzi ženské sexuálne poruchy v dosahovaní orgazmu, narcisizmus, hypersexualita a iné.

Pohlavný chlad u žien sa vyznačuje malým alebo žiadnym záujmom o pohlavný styk s mužom a chýbajúcou lokálnou citlivosťou pohlavných orgánov a erotogénnych zón na erotické podnety. Hovoríme o ňom iba v prípade dospelej ženy, ktorá je už i fyzickým vekom za počiatkom sexuálneho života a ktorá je pohlavne chladná ku každému partnerovi v každej situácii. Primárny typ sa prejavuje od prvého sexuálneho styku, sekundárny vzniká v priebehu heterosexuálneho života.

Príčin frigidity je viacero: od výchovy, rôznych zážitkov z minulosti cez dôsledky niektorých chorôb, interrupcií až k aktuálnym partnerským konfliktom.

Liečba spočíva v psychoterapeutickej a psychofarmakologickej liečbe a špecializovanej sexoterapii. Prognóza býva rôzna, liečebné vyhliadky rapídne zlepšuje účasť dvojice a partnerská spolupráca.