Aký je rozdiel medzi manželstvom a väzením ?

 

Áno, ak sa nad tým zamyslíte, trochu netradičná otázka. Ale pozrime sa ako sa s ňou vysporiadali právnik, psychológ, kňaz a filozof. Ku ktorej odpovedi by ste sa pridali vy?

 

Právnik: Rozdiel medzi manželstvom a väzením nie je žiadny. V obidvoch prípadoch ide o stratu slobody na podklade zákona.

 

Psychológ: Rozdiel tu je, ale iba nepatrný. Do väzenia sa dostávajú ľudia veľmi prešibaní a do manželstva zasa ľudia príliš naivní.

 

Kňaz: Samozrejme, je tu zásadný rozdiel. Manželstvo je darom a požehnaním božím. Naproti tomu väzenie je dobrodením svetským.

 

Filozof: Podľa mňa je medzi týmito pojmami veľký rozdiel. Veď väzenie je inštitúciou pre zločincov a manželstvo inštitúciou pre hlupákov. (samozrejme poniektorých).