Čo si myslíte o transsexuálnych mužoch ?

 

Muž, ktorý chce byť ženou, z morálneho hľadiska u väčšiny populácie násilne porušuje pohlavnú úlohu, ktorá mu bola daná pri pôrode. Z medicínskeho hľadiska je im podľa medzinárodnej klasifikácie chorôb, prisudzovaná duševná porucha pohlavnej identity s označením diagnózy F64.0.  Príležitostne uňho vyjdú najavo jeho feministické črty už v detstve a v dospelosti môže túžba zosilnieť natoľko, že ju bude chcieť dať všetkým najavo. Často sa užívaním hormónov umelo vytvoria prsia. Gestá , pohyby, spôsob chôdze a rozprávania – všetko zoženštie. Hodiny sa pred zrkadlo parádia a maľujú. Celý pohlavný život sa riadi určitými pravidlami. V takmer  70-tich percentách všetkých prípadov je transsexualita spájaná s homosexualitou. Asi 20% transsexuálov má normálne heterosexuálne sklony, pričom zaťahujú svoje partnerky do určitého druhu hry na prekonanie cudzosti druhého pohlavia. Zvyšok je väčšinou bisexuálny. Homosexuálni transsexuáli majú silne vypestovaný narcizmus a nechávajú si svoju ženskú parádu a krásu obdivovať inými mužmi. Príležitostne mávajú aj sadistické sklony. Pri homosexuálnom pohlavnom styku sú väčšinou aktívnymi partnermi. Často vychutnávajú a preháňajú svoju moc nad mužmi, ktorí ich obdivujú.

Penis transsexuálov je často slabšie vyvinutý a malý aj vo vzrušenom a stoporenom stave. Transsexuáli často nenávidia svoje pohlavie. Omnoho radšej by mali vagínu a boli by „riadnou“ ženou. Preto sa čoraz viac transsexuálnych mužov dáva operovať a mení si pohlavie. Zásahy tohto druhu sú síce často z lekárskeho hľadiska bezproblémové, ale po zmene mnoho transsexuálov sklamane skonštatuje, že sa predsa len neuskutočnila žiadna stopercentná premena, a oni nie sú stopercentnými ženami.